El Club Marítim

El Club Marítim de Sa Tuna i Aiguafreda va néixer el 1999 a partir de la iniciativa d’un grup d’amics de la cala. La seva finalitat era l’autogestió per part dels associats dels amarraments i varades d’embarcacions a l’àmbit de Sa Tuna per tenir la garantia de transparència en la gestió i la ordenació, tot respectant les condicions ambientals i paisatgístiques de la cala. A més, preteníem restar oberts a qualsevol iniciativa esportiva o recreativa que proposessin els socis.

Crèiem que la millor manera de fer-ho consistia en mantenir una estreta col·laboració amb l’Associació de Veïns i Amics de Sa Tuna per tal d’actuar conjuntament en tot el que es referís a la millora de la cala i els seus voltants i també per tal de no duplicar esforços. Tot això, però, mantenint cada organisme la seva independència i ocupant-se únicament dels afers que li corresponen.

Ara, després de tots aquests anys de funcionament, estem molt satisfets dels resultats obtinguts perquè estem convençuts que les finalitats per les que va ser creat el Club Marítim es compleixen. Tenim una amplia zona de banyistes, tenim una marineria eficaç (i, el que és més important, incloem en ella als mariners de la cala, que la coneixen com el palmell de la mà, viuen a Sa Tuna i es preocupen per ella) i tenim una gestió transparent amb la publicació de les llistes d’espera per boies i amb la publicació a la pàgina web dels nostres estatuts i el nostre reglament de boies.

clubsatuna@gmail.com